podotherapie apeldoorn

Wat is podotherapie?

Podotherapie is de therapie die verleend wordt door een podotherapeut.
Podos is het Griekse woord voor voet. Podotherapie is dus letterlijk voettherapie, ofwel therapie aan de voet.
Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten aan het bewegingsapparaat, die ontstaan door het afwijkend functioneren van de voeten. Een podotherapeut beschikt over een breed scala aan behandelmethodes om stoornissen in het functioneren van uw voeten en bewegingsapparaat te verminderen. Voor elk voetgerelateerd probleem zoekt de podotherapeut naar een passende oplossing. 

Een podotherapeut behandelt onder meer:

Bescherming en kwaliteit

De titel podotherapeut is een beschermde titel. Alleen na het voltooien van de 4-jarige HBO-opleiding Podotherapie mag men zich podotherapeut noemen.
De podotherapeut is een wettelijk erkend paramedicus en is het enige beroep in de voetengezondheidszorg dat, via artikel 34 van de wet BIG, bescherming geniet. Het deskundigheidsgebied van de podotherapeut is dan ook in de wet omschreven.
De podotherapeuten hebben een eigen kwaliteitsbeleid met een daaraan verbonden registratie. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) heeft deze registratie ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, dat onafhankelijk van de vereniging de criteria bewaakt.

Heeft u hier verder vragen over?

Neem contact op