podotherapie apeldoorn

Privacyverklaring Podotherapie Welten te Apeldoorn

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten. 

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens: 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens? 

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten 

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

 

 

Onze contactgegevens

Podotherapie Welten
Fabriekstraat 45
7311 GM  Apeldoorn
tel: 055-3560229
[email protected]