podotherapie apeldoorn

Informatie

Vergoeding door uw zorgverzekeraar?

Podotherapie Welten heeft er voor gekozen om vanaf januari 2021 geen lidmaatschap bij de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) aan te gaan. Aangezien enkele ziektekostenverzekeraars dit lidmaatschap als eis stellen om tot vergoeding over te gaan, kan het zijn dat u een lagere of geen vergoeding krijgt voor de podotherapeutischa zorg van Podotherapie Welten. U kunt dit bij uw ziektekostenverzekeraar navragen.
Podotherapie Welten is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Indien u aanspraak maakt op vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u zelf uw nota naar uw zorgverzekeraar te sturen.
Om onze consulten, behandelingen en therapieën toch voor iedereen betaalbaar te houden hebben wij onze tarieven fors verlaagd. Deze prijsverlaging is zeer gunstig voor patiënten zonder/met beperkte aanvullende verzekering voor podotherapie.
Zie de tarievenlijst hieronder.

Tarieven podotherapie vanaf 01-01-2022

De tarieven van de meest voorkomende handelingen/therapieën zijn:

1. Consult € 23,00
  Consult inclusief voetdrukmeting € 30,50
2. Onderzoek  
     - klein € 32,00
     - middel € 42,50
     - groot € 58,00
     - inclusief voetdrukmeting € 66,50
     - biomechanisch meten € 72,50
3. Podotherapeutische zolen  
     - volwassenen, afhankeleijk van aantal vormen € 73,50 -- € 114,45
     - kinderen t/m 16 jaar, afhankelijk van aantal vormen € 64,55 -- € 95,40
     - Peuter/kleuter tot 6 jaar  € 70,95
4. Siliconen orthesen  
     - klein € 25,85
     - middel € 34,95
     - groot € 43,55
     - complex € 81,65
5. Voet-/wondbehandeling  
     - tot 25 minuten € 31,70
     - tot 40 minuten € 47,55
     - tot 50 minuten € 60,80
6. Verzuimd consult  
     - kleiner dan 1/2 uur  € 18,50
     - groter dan 1/2 uur € 27,80

Na het onderzoek of consult vertelt de podotherapuet u de kosten van de mogelijke behandeling of therapie. Indien u geen verdere behandeling of therapie wenst worden wel de kosten van het voltooide consult of onderzoek in rekening gebracht.

De kosten dient u te betalen aan het einde van het consult/onderzoek of op het moment van afhalen van de hulpmiddelen.
Betaling contant of per PIN.