podotherapie apeldoorn

Informatie

Kwaliteit

Podotherapeut Pierre Welten is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

De meeste podotherapeuten in Nederland zijn verenigd in de beroepsvereniging, de NVvP.
Door aangesloten te zijn bij deze beroepsvereniging stellen de leden zich verplicht te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen: