podotherapie apeldoorn

Extra

Wordt uw behandeling vergoed ?

Het is mogelijk dat u de kosten voor podotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt door uw ziektekostenverzekeraar. De hoogte van de vergoedingen zijn per verzekeringsmaatschappij verschillend. Podotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en heeft geen invloed op uw Eigen Risico of uw No-Claim korting.

Klik hier voor de vergoedingen per verzekeringsmaatschappij*

 

*Let op: bovenstaande lijst is een algemeen overzicht van de vergoedingen van het huidige kalenderjaar. Tussentijdse wijzigingen zijn niet altijd in deze lijst verwerkt. Wij adviseren u uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen en bij vragen contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.